• Znajdujesz się tutaj:

Zapotrzebowanie na zakup węgla po preferencyjnej cenie w 2022 r.

Szanowni Państwo,

Do 10 grudnia 2022 r. mogą Państwo zgłaszać zapotrzebowanie na zakup węgla po preferencyjnej cenie z możliwością zakupu do 31 grudnia 2022 r.

Do zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz nie korzystała z preferencyjnego zakupu węgla przez PGG.

W celu uzyskania potwierdzenia spełnienia w/w warunku należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach przy ulicy Szkolnej 3 ( tel. 87 428-18-01).

Wzór wniosku znajdą Państwo w załącznikach.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.