• Znajdujesz się tutaj:

Informacja o możliwości wyjścia nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami.

Właścicielu nieruchomości niezamieszkałej (prowadzący działalność gospodarczą, szkoły
i przedszkola, instytucje publiczne, porty, kąpieliska, ogrody działkowe itp.), zamierzamy ogłosić przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Planowany termin ogłoszenia to 21.04.2023r.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, do dnia 21.04.2023r. włącznie, możesz złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez MZMGO.

Złożone oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór
i transport odpadów komunalnych.

Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie pozostaniem w systemie, przez cały okres obowiązywania nowej umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych tj. od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2026r.

Szczegóły dotyczące zasad wyłączenia się z systemu oraz obowiązki właściciela nieruchomości niezamieszkałych znajdziecie w informacji na naszej stornie internetowej.

 

Dodaj do zakładek Link.