• Znajdujesz się tutaj:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie wyjazdowe

Zapraszamy na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie wyjazdowe.

Temat szkolenia: Lider w centrum – prowadzenie spotkań poprzez zaangażowanie uczestników (praktyczny warsztat treningowy)

Trenerka: Urszula Trubacz

Termin: 10-11.06.2023r.(sobota i niedziela)

Miejsce: BiaVita Polska S.A. Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów (ul. Zdrojowa 3/5/7; 16-300 Augustów)

Godziny szkolenia: sobota 10:00-17:00 (z przerwami), niedziela 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Narzędzia prowadzenia spotkań: moderacja, facylitacja, przewodniczenie itp. Czym się różnią i kiedy je stosować. Diagnoza sytuacji oraz osobistych predyspozycji.
  • Zależność pomiędzy osobowością i doświadczeniem prowadzącego a wyborem stylu prowadzenia spotkania
  • Warsztat praktyczny przy użyciu scenek i dramy

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do absolwentów wszystkich edycji Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej. Zapraszamy również lokalnych liderów, pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych, pracowników podmiotów i instytucji wsparcia ekonomii społecznej.

Rekrutacja:

Aby się zgłosić należy do dnia 05.06 (do godziny 12:00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffPEKdzpxZ178JssJYCYciEzwHgLe_ELlNd8pDL97MdUbnXA/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt
z Dorotą Gutowską, tel. 798-349-266

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkolenaich

Projekt  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany jest przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj do zakładek Link.