• Znajdujesz się tutaj:

Bezpłatne szkolenie „Komunikacja i mediacja w pracy społecznej”

Bezpłatne szkolenie „Komunikacja i mediacja w pracy społecznej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego na bezpłatne szkolenie pn. „Komunikacja i mediacja w pracy społecznej”, które odbędzie się 27 października 2023r. (piątek) w godz. 9.00-15.30 w biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w Ogonkach
(ul. Letniskowa 13).

Szkolenie poprowadzi pan Jan Wojciech Żemis – Nauczyciel akademicki, specjalizuje się w zarządzaniu konfliktem, alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów (ADR), negocjacją i mediacją, komunikacją międzypokoleniową i interpersonalną – werbalną i niewerbalną, mową ciała. Doradca zawodowy. Certyfikowany Mediator Zawodowy – Sądowy i pozasądowy – w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i Gdańsku. Jako były oficer Sił Zbrojnych RP zajmuje się również problematyką zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwem publicznym, operacjami i technikami operacyjnymi oraz zarządzaniem kryzysowym. Prowadzi zajęcia z zakresu szkolenia, doskonalenia i rozwoju pracowników, a także kreowania wizerunku osobistego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – skan formularza) do biura projektu w Ogonkach (ul. Letniskowa 13), e-mail: doradca@mazurylgr.pl

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, a w przypadku porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz zgłoszenia:

Biuro Projektu: Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo, tel. +48 513 568 011;
e-mail: doradca@mazurylgr.pl

oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

program 2023

Dodaj do zakładek Link.