DANOWO i GÓRKŁO

Wszystkie zamieszczone fotografie znajdują się w zasobach IS PAN, AP Olsztyn

Danowo (Dannowen, od 16 lipca 1938 roku Dannen) miejscowość w południowo - wschodniej części gminy. Wieś powstała przed w końcu XV lub w początku XVI wieku. Krzyżacki spis rachunkowy z 1507 roku wymienił ją jako osadę służebną

01

5

2

418

Górkło 1928 rok