STAŚWINY

Wszystkie zamieszczone fotografie znajdują się w zasobach IS PAN, AP Olsztyn

Staświny (Eisermlihle, Stasswinnen, Staschwinnen, od 16 lipca 1938 roku ponownie Eisermiłhle), wieś w północnej części gminy nad rzeką Staświnką. Powstałą w 1475 roku, najprawdopodobniej w miejscu wcześniejszej wsi pruskiej (galindzkiej).

01

25

2

2

2

Warto zobaczyć:

1) wczesnośredniowieczne grodzisko pruskie Święta Góra na zachód XI wsi nad Jeziorem Wojnowo,

2) przykłady wiejskiej architektury mazurskiej, w tym szkołę i dawny zajazd,

3) cmentarz mazurski oraz

4) wysadzone schrony Giżyckiego Rejonu Umocnionego na południe od wsi