JAGODNE MAŁE i JAGODNE WIELKIE

Wszystkie zamieszczone fotografie znajdują się w zasobach IS PAN, AP Olsztyn

Jagodne Małe (Klein Jagodnen, od 16 lipca 1938 roku Kleinkrósten) dawny majątek szlachecki w zachodniej części gminy nad jeziorem Jagodne.Utworzony w 1554 roku przez Jerzego von Krosten, starostę giżyckiego. Około 1600 roku mieszkali tu Jan von Schlubot, Bodo Albrecht von Eppinger i Jerzy Kasper von Krosten. W drugiej połowie XVII wieku dzierżawcą Jagodnego Małego był poeta polski, arianin Zbigniew Morsztyn. Pod koniec XIX wieku jako właściciela majątku w źródłach historycznych występuje B. Wiese, a od pierwszego dziesięciolecia XX wieku- Rudolf Iwan.

Jagodne Wielkie (Gross Jagodnen, Jagodne, od 16 lipca 1938 roku Grosskrósten), miejscowość w zachodniej części gminy nad Jeziorem Jagodne. Wieś szlachecka, utworzona z części gruntów nadanych Jerzemu von Krdsten istniała już w 1563 roku

01

5

Jagodne Małe. Rok 1938

Jagodne Małe. Widok od strony jeziora. Rok 1938

5

Jagodne Małe. Tartak. Rok 1938

25

Jagodne Wielkie. Rok 1938

 

Warto zobaczyć Jagodne Małe:

  • pozostałości założenia dworskiego z przełomu XIX i XX wieku (dwór, kaplicę, zabudowania folwarczne, resztka założenia parkowego), oraz
  • unikatowy grobowiec ostatniego właściciela majątku Rudolfa Iwana.