Budowa oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze

Uprzejmie informujemy o przekazaniu terenu pod budowę oczyszczalni ścieków w Lipowy Dworze .

Inwestycja współfinansowana jest z projektu nr Nr00078-65150-UM1400170/19 pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniami w miejscowości Lipowy Dwór oraz sieci wodociągowej na trasie Ruda, Rydzewo, Kleszczewo” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozbudowę wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wartość inwestycji wynosi  765 500,00 zł.

Dodaj do zakładek Link.