• Znajdujesz się tutaj:

Dostępne mieszkanie – program wsparcia

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym
mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie

samodzielne wyjście na zewnątrz,

posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym z powodu niepełnosprawności narządu

ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia

wózka,

nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania
na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie
budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za
pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później
niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu
Programu.

Załączniki

Możliwość komentowania została wyłączona.