Zaproszenie

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Giżycku serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w ramach jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w Polsce w budynku Powiatowej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ul. Suwalska 3 w Giżycku dnia 14.06.2019 r. o godz. 10:00. Tematy Szkolenia: – Wymagania higieniczne dla producentów produkcji pierwotnej (rolników)… Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie otwarte z księgowości pt. „ABC księgowości w organizacjach pozarządowych”, które odbędzie się w dniach 8-9.06 br. w Giżycku (Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku, ul. Moniuszki 22).   Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup… Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE NR 35.2019 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Miłki

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie… Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

ogłaszamy dodatkowy nabór do objęcia usługą Teleopieki domowej dla mieszkańców gminy Miłki. Osoby chętne mogą zgłaszać się osobiście lub przez najbliższą rodzinę, sąsiadów, znajomych do Urzędu Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.   Podopieczny musi: – być mieszkańcem gminy Miłki, – być osobą starszą po 60 r.ż., samotną,… Czytaj dalej