Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących zakresach zadań: rozwój kultury fizycznej kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego… Czytaj dalej

Szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z… Czytaj dalej

NPP uruchomienie Punktu od 17.01.2022 – tryb zdalny

Informuję, że od dnia 17.01.2022r. /poniedziałek/ uruchomiony zostaje II Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w lokalizacjach: Miłki, Ryn, Kruklanki, Wydminy. Zgodnie z przesłanym do Państwa w dn. 05.01.2022r. komunikatem Starosty Giżyckiego z dn. 04.01.2022r., porady prawne udzielane będą telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 28 lutego 2022r. Porad prawnych udzielają Radcowie… Czytaj dalej

Od 1 stycznia wnioski o 500+ do ZUS tylko elektronicznie

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłaca. Gminy Natomiast będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków. – Stopniowe przejęcie realizacji… Czytaj dalej

Od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe. – Od… Czytaj dalej

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PROJEKTÓW TZW. UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zarząd Województwa… Czytaj dalej