OGŁOSZENIE – RYDZEWO!

W związku z awarią sieci wodociągowej i związaną z tym koniecznością wymiany uszkodzonego  hydrantu znajdującego się przy szkole podstawowej w Rydzewie nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Rydzewo w dniu 07 kwietnia 2020 roku w godzinach 9.00 – 14.00. Za zaistniałe utrudniania przepraszamy.

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.  … Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wysokość… Czytaj dalej

Ogłoszenie o zmianie terminu zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

  Szanowni Państwo, termin zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów został przedłużony. Formularze zgłoszeniowe można składać do 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (skan podpisanych dokumentów na adres: urzad@gminamilki.pl) lub wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach Urzędu Gminy Miłki w godz. pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00. Formularze zgłoszeniowe… Czytaj dalej

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na… Czytaj dalej

TELEFONY W RAZIE SZCZEGÓLNEJ POTRZEBY:

GOPS Miłki; tel. 87 428 18 01 (dyżur do godz. 19:00) SANEPiD Giżycko; tel. 87 428 54 98 Szpital Giżycko; tel. 87 429 66 66 Infolinia NFZ; tel. 800 190 590 OSP Miłki, Andrzej Rydzewski; tel. 609 612 767 Pracownik Gminy ds. zarządzania kryzysowego – Renata Kuncer; tel. 875559061 Wsparcie psychologiczne; tel. 730 822 320 (dostępne w godz. 9:00… Czytaj dalej

PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI

Gmina Miłki realizuje projekt „Planowanie z mieszkańcami” przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych”. W ramach projektu pozyskany został grant w wysokości 19 277,57 zł. Działania odbywać się będą w czterech etapach: Diagnoza, Informowanie, Zasięganie Opinii, Informacja Zwrotna. Dla Gminy powstanie Indywidualny Plan Konsultacji (IPK), opracowany we współpracy beneficjenta i gminy…. Czytaj dalej