Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Zakończone zostały prace nad aktualizacją wspólnej dla całej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich strategii rozwoju. Projekt dokumentu jest efektem współpracy samorządów lokalnych zdeterminowanych do współpracy i promocji obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Sama strategia ma pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwoju tego regionu, w szczególności korzystając ze środków Unii Europejskiej.  „Wielkie Jeziora… Czytaj dalej

Kradzież barier energochłonnych

W związku z nagminnym procederem kradzieży barier energochłonnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w powiecie giżyckim, zwracam się z prośbą do uczestników ruchu drogowego o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych prób kradzieży urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Kradzież barier stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i może negatywnie wpłynąć na skutki zdarzeń drogowych,… Czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny 2021 – dyżury rachmistrza spisowego

Szanowni Mieszkańcy! W czwartek (23 września) w świetlicy wiejskiej w Rydzewie dyżur pełnić będzie rachmistrz spisowy – zapraszamy wszystkich, którzy się jeszcze nie spisali. Ponadto rachmistrz będzie pełnił też dyżur w sobotę (25 września) od godziny 12 w Urzędzie Gminy Miłki w pokoju numer 1. Narodowy Spis Powszechny 2021 trwa… Czytaj dalej

Aktywizujemy mieszkańców obszarów wiejskich

Ideą trzech konkursów jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich oraz wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na Warmii i Mazurach. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił trzy konkursy na: – najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do poprawy estetyki miejscowości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, –… Czytaj dalej

POWIATOWO-GMINNE DOŻYNKI 2021 W MIŁKACH

W niedzielę 12 września w Miłkach odbyły się powiatowo-gminne Dożynki 2021. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta celebrowana w miłkowskiej świątyni przez ks. Marcelego Ogara i ks. Alfonsa Karpiesiuka. Następnie orszak dożynkowy, który prowadzili jadący bryczką starostowie – Anna i Adam Kurpiel z Marcinowej Woli, przemaszerował na stadion w Miłkach. Tutaj nastąpiło… Czytaj dalej

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości. CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na… Czytaj dalej

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na… Czytaj dalej

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej. Agencja Restrukturyzacji i… Czytaj dalej