Dostępne mieszkanie – program wsparcia

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i: • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z… Czytaj dalej

Sprzedaż węgla przez Gminę Miłki

W najbliższym czasie rozpocznie się możliwość preferencyjnego zakupu paliwa stałego – węgla – za pośrednictwem Urzędu Gminy w Miłkach. Dystrybucją węgla dla mieszkańców naszej gminy zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Giżycku (ul. Staszica 24 D). Transport węgla należy zapewniać we własnym zakresie. Przypominamy, że warunkiem uprawniającym do preferencyjnego… Czytaj dalej

Zapotrzebowanie na zakup węgla po preferencyjnej cenie w 2022 r.

Szanowni Państwo, Do 10 grudnia 2022 r. mogą Państwo zgłaszać zapotrzebowanie na zakup węgla po preferencyjnej cenie z możliwością zakupu do 31 grudnia 2022 r. Do zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz nie korzystała z preferencyjnego zakupu węgla przez… Czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiana miejsca punktu obsługowego

Informujemy, iż od dnia 21.11.2022 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zostaje przeniesiony do Urzędu Gminy Miłki przy ul. Mazurskiej 2 . Godziny możliwości skorzystania z  porad prawnych Poniedziałek od 10 do 14  Przepraszamy za utrudnienia  

Zmiany w programie pomocy dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 ze zm.), wprowadzone zostały zmiany w programie pomocy dla rodzin, którym… Czytaj dalej

Aktualizacja !!! Wydłużenie składania wniosków w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został wydłużony do dnia 30 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,informuję, że na podstawie § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacjiniektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187ze zm.), termin składania przez producentów rolnych, wniosków o wsparcie dla rodzinrolniczych, którym zagraża utrata płynności… Czytaj dalej