Informator Turystyczny Gminy Miłki

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem Turystycznym Gminy Miłki. Publikacja opracowana przez Ośrodek Kultury w Miłkach w ramach projektu „Przygotowanie, opracowanie i wydanie w nakładzie 1 000 egzemplarzy informatora turystycznego gminy Miłki”. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i… Czytaj dalej