Budowa oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze

Uprzejmie informujemy o przekazaniu terenu pod budowę oczyszczalni ścieków w Lipowy Dworze . Inwestycja współfinansowana jest z projektu nr Nr00078-65150-UM1400170/19 pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniami w miejscowości Lipowy Dwór oraz sieci wodociągowej na trasie Ruda, Rydzewo, Kleszczewo” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i… Czytaj dalej

Kolejne duże inwestycje w Gminie Miłki

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Gmina Miłki otrzymała środki na: Przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Miłki w wysokości 4 940 000,00 zł Poprawę efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach (Ośrodek Zdrowia) w wysokości 3 780 000,00 zł W sumie 8 720 000,00… Czytaj dalej

Targowisko w Gminie Miłki

Dnia 21 czerwca 2021 r. doszło do podpisania umowy na zadanie p.n „Budowa targowiska w miejscowości Miłki”, realizowanego w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązań infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020…. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ Numer referencyjny: WJM.271.11.2018 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 079-175797 z dnia 24.04.2018r. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) budowę szlaków rowerowych o długości około 215 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne): a) ścieżki rowerowej… Czytaj dalej