Zbiórka elektroodpadów oraz wielkogabarytów w Gminie Miłki oraz Wydminy

15 listopada 2019 r. (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) na terenie Gminy Miłki i Wydminy w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się zbiórka elektroodpadów oraz wielkogabarytów. Uprzejmie prosimy o gromadzenie odpadów w łatwo dostępnych miejscach – przed posesją lub w miejscach, gdzie zwykle wystawiają Państwo pojemniki na odpady komunalne. Czym są odpady wielkogabarytowe ? Odpady powstające w naszych domach, które… Czytaj dalej

SZKOŁA W RYDZEWIE MA PATRONA I SZTANDAR

W środę 16 października odbyła się w Rydzewie ważna uroczystość. Tutejszej szkole podstawowej zostało nadane imię św. Jana Pawła II oraz sztandar. Uroczystość w rydzewskim kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli rozpoczęła się programem artystycznym, w którym uczniowie przedstawili sceny z życiorysu św. Jana Pawła II. Po mszy świętej, celebrowanej… Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE NR 73.2019 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 08 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

KLUB SENIORA W MIŁKACH OTWARTY!

W środę 2 października w budynku dawnego przedszkola przy ZPO odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Miłkach. Uroczystość uświetniła obecność ważnych gości, m.in. posła na Sejm RP – Wojciecha Kossakowskiego, członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jolanty Piotrowskiej i prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej – Barbary Dawcewicz. Obecny był również wójt… Czytaj dalej