OGŁOSZENIE – RYDZEWO!

W związku z awarią sieci wodociągowej i związaną z tym koniecznością wymiany uszkodzonego  hydrantu znajdującego się przy szkole podstawowej w Rydzewie nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Rydzewo w dniu 07 kwietnia 2020 roku w godzinach 9.00 – 14.00. Za zaistniałe utrudniania przepraszamy.

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.  … Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wysokość… Czytaj dalej

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na… Czytaj dalej

TELEFONY W RAZIE SZCZEGÓLNEJ POTRZEBY:

GOPS Miłki; tel. 87 428 18 01 (dyżur do godz. 19:00) SANEPiD Giżycko; tel. 87 428 54 98 Szpital Giżycko; tel. 87 429 66 66 Infolinia NFZ; tel. 800 190 590 OSP Miłki, Andrzej Rydzewski; tel. 609 612 767 Pracownik Gminy ds. zarządzania kryzysowego – Renata Kuncer; tel. 875559061 Wsparcie psychologiczne; tel. 730 822 320 (dostępne w godz. 9:00… Czytaj dalej

PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI

Gmina Miłki realizuje projekt „Planowanie z mieszkańcami” przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych”. W ramach projektu pozyskany został grant w wysokości 19 277,57 zł. Działania odbywać się będą w czterech etapach: Diagnoza, Informowanie, Zasięganie Opinii, Informacja Zwrotna. Dla Gminy powstanie Indywidualny Plan Konsultacji (IPK), opracowany we współpracy beneficjenta i gminy…. Czytaj dalej