Ogłoszenie o przystąpieniu do programu usuwania wyrobów zawierających azbest, 18.07.2019 r.