• Znajdujesz się tutaj:

Konsultacje społeczne

TEREN OBJĘTY MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Spotkania z mieszkańcami:

30 września o godzinie 16:00

14 października o godzinie 12:00

Spacer badawczy :

5 października godzina 10:00

Mobilne Punkty Konsultacyjne :

29.09.2020 r.  godzina 12:00 parking UG Miłki,

25.09.2020 r. godzina 12:00 parking UG Miłki,

6.10.2020 r. godzina 12:00 parking UG Miłki,

Stały punkt konsultacyjny w każdy czwartek w godzinach 8-14.

 

__________________________________________________________________________________________

Dnia 30 września o godzinie 16:00 odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań konsultacyjnych dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Miłki.

W spotkaniu uczestniczyło około 30 mieszkańców sołectwa Miłki , sołtys sołectwa, rada sołecka oraz Wójt Gminy Pani Barbara Małgorzata Mazurczyk.

Spotkanie podzielone było na 2 części. W pierwszej urbanista-wykonawca opracowania przedstawiał założenia planu wraz z wstępną koncepcją. Druga część polegała na merytorycznej dyskusji prowadzonej przez moderatora spotkania.  

Zarówno udział urbanisty, serwis kawowy oraz animator finansowani byli z grantu na realizację konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego w projekcie „Planowanie z mieszkańcami” pozyskanego przez Urząd Gminy.

 

Załączniki

Komentarze są wyłączone.