Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GMINA MIŁKI zaprasza

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy Miłki 24.01.2018 r.

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy Miłki 24.01.2018 r. WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szansa na dotację na działania z młodzieżą!

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!  
Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.  

Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz  domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gala współzawodnictwa sportowego.

W dniu 4 stycznia 2018 r. z rąk Starosty Powiatu Giżyckiego, p. Wacława Strażewicza, Wójt Gminy Miłki, p. Barbara Mazurczyk odebrała gratulacje dla Gminy Miłki za zdobycie VII miejsca w rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii gmin wiejskich.


Sukces Gminy Miłki to praca uczniów Zespołu Placówek Oświatowych oraz ich trenera, pana Piotra Łobodzińskiego. Ich sportowe sukcesy w roku 2017 zapewniły ZPO w Miłkach II miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko-Mazurskiego SZS w kategorii Gmin, co jest ogromnym sukcesem oraz wielką nagrodą dla nas wszystkich.


Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach otrzymał w nagrodę sprzęt sportowy, który na pewno posłuży umacnianiu pozycji ZPO oraz Gminy Miłki w świecie sportu w naszym województwie.

Lidia Popczyńska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz lekarzy weterynarii prowadzących badanie laboratoryjne mięsa w 2018 r.
Wykaz lekarzy weterynarii prowadzących badanie laboratoryjne mięsa w 2018 r. WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIŁKI GRAJĄ DLA WOŚP!!!


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZATWIERDZENIE PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018 WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE GIŻYCKIM NA 2018 ROK
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie giżyckim w roku 2018  WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Mieszkańcom Gminy Miłki życzymy, aby te święta były wypełnione radością, ciepłem rodzinnym i miłością.

W nadchodzącym Nowym Roku niech spełnią się wszystkie marzenia. Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości, wiary oraz samych szczęśliwych dni

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Miłki

Tomasz Gujda Barbara Mazurczyk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY MIŁKI

Miesiąc grudzień jest dla naszej gminy bardzo łaskawy. Otóż śpieszę poinformować Państwa, iż właśnie podpisaliśmy umowę z Wice Marszałkiem Woj. Warmińsko – Mazurskiego Panią Sylwią Jaskulską na dofinansowanie:

  • Budowy parkingu przed Urzędem Gminy w Miłkach dofinansowanie z PROW. Całość inwestycji: 99 826,92 zł, z czego dofinansowanie kwotą: 63 519 zł (63,63%). Na drugi parking przed Ośrodkiem Zdrowia umowa zostanie podpisana w styczniu 2018 roku oraz
  • Umowę na „Modernizację infrastruktury socjalnej w gminie Miłki”, tj. : remonty dachów i termomodernizację budynków dwóch świetlic tj. w Rydzewie i Marcinowej Woli.  Dofinansowanie z RPO. Całość inwestycji: 589 320,06 zł, z czego dofinansowanie kwota: 471 456,05 zł (80%).

Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNY KOMUNIKAT. UWAGA

   URZĄD GMINY MIŁKI INFORMUJE, iż z dn. 1 STYCZNIA 2018 ROKU NIE BĘDZIE USŁUGI KASOWEJ PROWADZONEJ W TUTEJSZYM URZĘDZIE.
   Wszelkie opłaty administracyjne na konto gminy Miłki będzie można dokonać bezpłatnie  w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Miłkach ul. Sportowa 4.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻYCZENIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIECZÓR OPŁATKOWY W MIŁKACH

W piątek 15 grudnia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Miłkach odbył się przedświąteczny Wieczór Opłatkowy. Atmosfera tego miłego spotkania była naprawdę bardzo rodzinna i wielopokoleniowa. Przybyłych cytatem z Pisma Świętego przywitał ks. proboszcz Marceli Ogar, a następnie z ciepłymi słowami zwrócili się do nich: wójt Barbara Mazurczyk i przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gujda. Później na scenę wkroczyły gwiazdeczki z Akademii Talentów Junior i fenomenalnego „Unisono”, po których zaprezentowały się dorosłe zespoły śpiewacze – „Marcinianki” i „Kalina”. Niespodzianką była współczesna wersja „Opowieści wigilijnej”, zainscenizowana przez aktorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Były też pyszne pierogi i kapusta oraz ciasta i różne łakocie, przygotowane przez gospodarzy wieczoru.

WIĘCEJ>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZAS SUKCESU - ZPO MIŁKI

 

Na zaproszenie przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, p. Wacława Wasieli, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach, p. Lidia Popczyńska, wraz z p. Piotrem Łobodzińskim, wicedyrektorem oraz nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole, udali się 14 grudnia 2017 r. do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na uroczystość podsumowującą współzawodnictwo sportowe wszelkich typów szkół naszego województwa za rok szkolny 2016/2017.
Nasza szkoła zajęła zaszczytne, II miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko-Mazurskiego SZS w kategorii Gmin, co jest ogromnym sukcesem oraz wielką nagrodą dla tych uczniów, którzy pod okiem p. Piotra Łobodzińskiego osiągnęli tak wysokie notowania w naszym województwie.
Również dzięki osiągnięciom naszej szkolnej drużyny piłkarskiej Gmina Miłki uzyskała VII miejsce w rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii gmin wiejskich.
Gratulujemy uczniom i trenerowi życząc im wytrwałości oraz dalszych sukcesów w przyszłym roku

WIĘCEJ >>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA SPORT W GMINIE MIŁKI
Oferta Sport w Gminie Miłki  WIĘCEJ>>


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie O przystąpieniu do przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa budynku inwentarskiego w Staświnach dz. nr 80/9.10.11"

Obwieszczenie 3 >>

Obwieszczenie 2 >>

Obwieszczenie 1 >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILE ZAPŁACIMY ZA ODPADY W 2018 ROKU?

Od 1 stycznia Miłki i okoliczne miejscowości będą realizowały tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) – jednolite dla całego kraju zasady segregacji ustanowione przez Ministerstwo Środowiska.

Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze – dokładniejszą segregację. Celem WSSO jest jak najdokładniejsze oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia i obowiązkowe zwiększanie poziomu recyklingu.

Jak segregować odpady?

WIĘCEJ >>


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIGILIA 2017

POWIĘKSZ >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH SEKTOROWI POZARZĄDOWEMU W 2018 ROKU W GMINIE MIŁKI

WIĘCEJ >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REINTEGRACJA – AKTYWIZACJA

 

Naszym głównym celem jest wsparcie 60 osób w wieku 18-64 lata zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego należących do przynajmniej jednej z wymienionych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające, w tym os. dla których został określony III profil pomocy,
  • os. korzystające ze świadczeń pomocy społecznych lub kwalifikujące się do objęcia pomocą tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek art.7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • zamieszkujące na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w subregionie ełckim w gminach: Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy, Kowale, Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Biała Piska, Orzysz, Pisz, Banie Mazurskie lub Budry.

WIĘCEJ >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE GIŻYCKIM NA 2018 ROK
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie giżyckim w roku 2018  WIĘCEJ>>