• Znajdujesz się tutaj:

UWAGA UZUPEŁNIENIE WNIOSKÓW – Granty PPGR – KOMPUTERY

Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Ważny komunikat dotyczący uzupełnienia dokumentów !!!

W związku z wprowadzoną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, informujemy o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń.

Zgodnie z przekazaną nową instrukcją, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

Gmina Miłki w związku z powyższym zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do programu „Granty PPGR” o uzupełnienie dokumentów poświadczających:

1. Fakt zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR lub inne dokumenty wydane przez instytucję organu publicznego poświadczające zatrudnienie w PGR).

2. Stopień pokrewieństwa dziecka z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewny pracujący niegdyś w zlikwidowanym PPGR (np. odpisy aktów stanu cywilnego lub inne dokumenty poświadczające ten fakt).

Ważne!
  1. W przypadku dostarczenia kopii dokumentów należy potwierdzić ich autentyczność z oryginałem– kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą i podpisem.
  2. Dokumenty należy złożyć z wraz z pismem przewodnim lub informacją umożliwiającą pracownikowi urzędu powiązanie ich z właściwym oświadczeniem.
  3. osoby składające kopie dokumentów powinny przygotować kserokopię we własnym zakresie.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 10 grudnia br. do godz. 15:00

-w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Miłki, ul. Mazurska 2 w godzinach pracy urzędu,

– lub elektronicznie (w formie skanu poświadczonego za zgodność
z oryginałem) na adres: urzad@gminamilki.pl

UWAGA:

– Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku
o udzielenie wsparcia.

– Złożenie kompletu dokumentów także nie gwarantuje otrzymania wsparcia.

 

KONCERT PIOSENEK KABARETOWYCH W OK W MIŁKACH

W niedzielę 21 listopada w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Miłkach odbył się recital koncertowy, zatytułowany „Anda! Cóż to za hece!?…” w całości poświęcony życiu i twórczości pierwszej polskiej dyrygentki, kompozytorki, śpiewaczki i aktorki – Andy Kitschmann (1895 – 1967), zwanej popularnie „Kitschmanką”. Przed miłkowską widownią wystąpiła niezwykle dynamiczna śpiewaczka… Czytaj dalej

UROCZYSTE PRZEKAZANIE OSP MIŁKI WOZU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Przedstawiamy fotoreportaż z uroczystości przekazania OSP Miłki nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, która odbyła się w piątek 19 listopada 2021 r. w Miłkach z udziałem licznych, oficjalnych gości – samorządowców i funkcjonariuszy administracji rządowej, parlamentarzystów oraz przedstawicieli służb mundurowych. Podczas uroczystości zostały też wręczone odznaczenia państwowe i resortowe.

Budowa oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze

Uprzejmie informujemy o przekazaniu terenu pod budowę oczyszczalni ścieków w Lipowy Dworze . Inwestycja współfinansowana jest z projektu nr Nr00078-65150-UM1400170/19 pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniami w miejscowości Lipowy Dwór oraz sieci wodociągowej na trasie Ruda, Rydzewo, Kleszczewo” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i… Czytaj dalej

Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,  Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 10.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miłki odbędzie się dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 08:30-11:00. Adres siedziby: Urząd Gminy Miłki ul. Mazurska 2 11-513 Miłki… Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Z przyjemnością informujemy, że w Gminie Miłki, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Rydzewie uzyskał dotację –  kwocie 1 500,00 zł. Środki przeznaczone są… Czytaj dalej

Przypominamy o programie usuwania folii rolniczej 2021 – 2022

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach programu usuwania folii rolniczej. W ramach programu zbierane odpady pochodzące z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag.  Weź udział w Programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Maksymalny poziom dofinansowania do… Czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie „Zarządzanie i motywowanie zespołu”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego na bezpłatne szkolenie w formie on-line pn. „Zarządzanie i motywowanie zespołu”, które odbędzie się 23 listopada 2021r. (wtorek) w godz. 09.00-15.00. Szkolenie poprowadzi pani Aneta Zamojska – trener rozwoju… Czytaj dalej

Skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 05 listopada 2021 roku

Informujemy, że w dniu 05 listopada 2021 r. (piątek), przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałe czynności związane z dowodami osobistymi, realizowane będą w godzinach od 7.00 do 11.00. Po tej godzinie zostanie zablokowany dostęp urzędników do Rejestru Dowodów Osobistych, gdyż rozpocznie się wdrażanie rozwiązań technicznych w zakresie nowej… Czytaj dalej