• Znajdujesz się tutaj:

Efektywność energetyczna budynków

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę… Czytaj dalej

Konsultacja społeczne LSR

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” zapraszamy na konsultacje społeczne dot. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2029. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury 22 sierpnia br. o godz. 15.00.   Zebrane podczas konsultacji informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią… Czytaj dalej

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana… Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w X Biegu Tygrysa

20 sierpnia br. w Orzyszu odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta edycja jednego z najtrudniejszych biegów terenowych w Polsce – Bieg Tygrysa. Jest to jedyny taki bieg rozgrywany na Warmii i Mazurach, o głęboko militarnym charakterze. Bieg Tygrysa jest jedną z największych imprez sportowych w Polsce adresowanych do miłośników sportów ekstremalnych. Bieg… Czytaj dalej

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.                   Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem… Czytaj dalej