Szanowni Państwo,

Gmina Miłki rozpoczyna rekrutację do projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, który obejmuje realizację bezpłatnych szkoleń mających na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu do wyczerpania wolnych miejsc.

Mieszkańcy będą mieli do wyboru sześć modułów. Każdy z nich będzie dotyczył odrębnej tematyki: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci„, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”oraz Rolnik w sieci” 

Każde ze szkoleń trwa 12 godzin zegarowych (2-3 dni).

Projekt skierowany jest do osób, które nie maja stałego dostępu do internetu lub wystarczającej wiedzy i umiejętności korzystania z usług elektronicznych.

Szkolenia odbywać się będą od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Więcej informacji o projekcie i możliwości zgłoszenia uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Miłki (pok. 103 – sekretariat), pod numerem tel. 87 421 10 60 lub pod adresem e-mail: urzad@gminamilki.pl.

Zapraszamy !

ZARZĄDZENIE NR 8.2018 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 22 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Miłki i ogłoszenia kalendarza wyborczego

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku…. Czytaj dalej

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE MIŁKI W 2019 r.

KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE MIŁKI W 2019 r. do 9.01.2019 r.    Podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Wójta Gminy o terminach wyborów sołtysów w gminie Miłki i ogłoszenie kalendarza wyborczego. do 14.01.2019 r. Sporządzenie spisów wyborczych Od 16.01.2019 r. do 07.02.2019 r. Przekazanie sołtysom kart… Czytaj dalej

Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2019

Przypominamy, że zgodnie z zapisem w ogłoszeniu o konkursie, gdy organizacji została przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu i… Czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie „Wolontariat – gdy teoria spotyka się z praktyką” – Wilkasy, 19.01.2019r.

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „Wolontariat – gdy teoria spotyka się z praktyką”, które odbędzie się 19 stycznia 2019r.(sobota) w godz. 08.00-16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko…. Czytaj dalej