• Znajdujesz się tutaj:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Miłki.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy Miłki uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Składam wniosek za pomocą ESP na portalu ePUAP

 

Uwaga:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) w Urząd Gminy Miłki akceptuje pliki poczty elektronicznej z załącznikami w formatach wymienionych w Rozporządzeniu. W szczególności przy danych tekstowych przyjmowane będą dokumenty zgodne ze standardem OpenDocument (.odt) i Microsoft Office (.doc). Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif, dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

 

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do w Urzędu Gminy Miłki zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym i przekazany drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza portalu ePUAP sporządza Urzędowe Poświadczenie Odbioru w sposób automatyczny.

Urzędowe poświadczenie odbioru – na żądanie interesanta – może zostać także zapisane na dyskietce, dysku CD-RW lub urządzeniu typu PenDrive. Poświadczenie to można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Miłki ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki w pokoju 11.

Inne wymagania
 
  1. Dostarczanie pism (dokumentów) w formie dokumentu elektronicznego odbywa się przez Elektroniczną Skrzynkę Urzędzu Gminy Miłki (art.46 § 10 kpa).
  2. Dokumenty składane za pośrednictwem portalu ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
  3. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Miłki zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.

Możliwość komentowania została wyłączona.