• Znajdujesz się tutaj:

Budowa sieci wodociągowej na trasie Ruda, Rydzewo, Kleszczewo

Dnia 24 lutego 2022 r. doszło do podpisania umowy na zadanie p.n „Budowa sieci wodociągowej na trasie Ruda, Rydzewo, Kleszczewo ” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozbudowę wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Wartość inwestycji 1 175 880,00 zł brutto.

Dodaj do zakładek Link.