Informator Turystyczny Gminy Miłki

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem Turystycznym Gminy Miłki. Publikacja opracowana przez Ośrodek Kultury w Miłkach w ramach projektu „Przygotowanie, opracowanie i wydanie w nakładzie 1 000 egzemplarzy informatora turystycznego gminy Miłki”.

Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

https://drive.google.com/file/d/1KIrsNSpyxqvh829RBdVZSNmmYye0nvew/view

 

Dodaj do zakładek Link.