Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością… Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia… Czytaj dalej

Zarządzenie nr 22.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 22.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych

Ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIE o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2024 roku w gminie Miłki Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z… Czytaj dalej

XXI Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XXI Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne   Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa… Czytaj dalej

Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy … Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” Konkurs nr… Czytaj dalej

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2024 r.

Zapraszamy do składania ofert : Zarządzenie nr 15.2024 Wójta Gminy Miłki z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2024 roku Ogłoszenie otwartego konkursu oferta realizacji zadania publicznego zalaczniknr1 10528_umowa_o_realizacje_zadania_publicznego_art_16_ust_1_6(1) sprawozdanie z wykonania zadania publicznego