• Znajdujesz się tutaj:

Zarządzenie nr 5.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2020

Wójt Gminy Miłki informuje o zatwierdzeniu podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2020.

Dodaj do zakładek Link.