‼️ PSZOK mobilny w Miłkach ‼️

Od 18 października serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Miłki do mobilnego PSZOKu organizowanego cyklicznie w Miłkach.
PSZOK będzie zlokalizowany przy ul. Lipowej 23 (baza PUKR Miłki) i będzie czynny w każdy trzeci wtorek miesiąca w godz. 14-17 ( jeżeli trzeci wtorek miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas PSZOK będzie czynny w czwarty wtorek miesiąca).

Przypominamy, że do PSZOK można przywieźć:
👉 papier 📰🗞📔
👉szkło 🍾🍾🍾
👉metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe 🧃🥫
👉odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
👉odpady zielone 🎋🍂🥀
👉chemikalia 🧪🧪🧪
👉zużyte baterie i akumulatory 🔋🔋🔋
👉zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 🖥📱📺
👉meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, itp.) 🛏🪑🛋
👉zużyte opony (z samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków) 🛵🚲🚗
👉odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 Mg od nieruchomości w ciągu roku, za którą została uiszczona opłata, po uprzednim wyrażeniu zgody przez MZM-GO 🧱🧱🧱
👉papa odpadowa
👉przeterminowane leki 💊💊💊

Dodaj do zakładek Link.