• Znajdujesz się tutaj:

Konsultacje społeczne- Program współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Miłki zaprasza do Konsultacji społecznych w temacie programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Informacje w załączeniu

ankieta – formularz do konsultacji

Zarządzenie nr 73.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 05.10.2023 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi (…)na rok 2024 r.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 73.2023

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia nr 73.2023

Dodaj do zakładek Link.