• Znajdujesz się tutaj:

Zdalna Szkoła + w Gminie Miłki

Gmina Miłki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymała grant w wysokości… Czytaj dalej

ARiMR ogłasza dotacje dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna… Czytaj dalej

Komunikat Wójta Gminy Miłki z dnia 29.05.2020

W związku z małym zainteresowaniem powrotu dzieci do szkół na terenie naszej Gminy informujemy, iż przedszkola pozostaną dalej zamknięte do 5 czerwca 2020 r.  Jednocześnie informujemy, że w szkołach od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie będą mogli korzystać z konsultacji po wcześniejszym poinformowaniu Dyrektorów szkół.

Komunikat Wójta Gminy Miłki 21.05.2020 r.

W związku z małym zainteresowaniem powrotu dzieci do szkół na terenie naszej Gminy informujemy, iż przedszkola i szkoły podstawowe pozostaną w dalszym ciągu zamknięte do 1 czerwca 2020 r. Przez najbliższy tydzień tj. od 22.05.2020 r. do 29.05.2020 r. w szkołach podstawowych i przedszkolach zbierane będą zgłoszenia rodziców chcących posłać… Czytaj dalej

Zdalna Szkoła w Gminie Miłki

Informujemy, iż dnia 21 maja 2020 r.  w Urzędzie Gminy Miłki oraz Szkołach Podstawowych na terenie naszej Gminy nastąpiło przekazanie sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pod nazwą ,,zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Komunikat Wójta Gminy Miłki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIŁKI Z dnia 14.05.2020 Drodzy Rodzice, w związku z ogłoszoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach dla uczniów klas I – III szkół podstawowych informujemy, że 25 maja 2020 roku szkoły na terenie Gminy Miłki będą otwarte. Dlatego też Rodzice, którzy chcą skorzystać… Czytaj dalej

Projekt „zdalna Szkoła „

W dniu 23 kwietnia 2020  r. Wójt Gminy Miłki  w  imieniu Gminy Miłki zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu nr 1611/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości… Czytaj dalej