• Znajdujesz się tutaj:

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT GIŻYCKI

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

POWIAT GIŻYCKI

/Lista zawiera dane o jednostkach z terenu Powiatu oraz informacje o centralnych tematycznych infoliniach i urzędach/

 

Część I

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień

 1. Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Uzależnień ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki. Czynny w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 18.30. Podmiot prowadzący – Gmina Kruklanki.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.
 3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie /w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki,tel. 87 4281801.
 4. Konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym  świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.00 – 17.00, czwartek 17.00 -19.00 – grupa wsparcia / grafik godzin w 2018r., godziny porad
  w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: cpuis@gizycko.pl/.
 5. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Wydminach, w którym przyjmują specjaliści z zakresu przemocy tj. terapeuta ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, psycholog, terapeuta ds. pracy z rodziną, pomoc prawna, trener więzi rodzinnych
  (tel. GOPS 87 4210115).
 6. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani
  w Wydminach – przyjmuje specjalista: terapeuta d/s uzależnień (tel. GOPS w Wydminach 87 4210115, tel. Urzędu Gminy w Wydminach 87 4210019 ).
 7. Komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych  – Urząd Miasta i Gminy Ryn,
  tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 8. Zespół Interdyscyplinarny – Urząd Miasta i Gminy Ryn (przeciwdziałanie przemocy)
  tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 9. Punkt konsultacyjny – psycholog kliniczny, terapeuta  – Urząd Miasta i Gminy Ryn (konsultacje dla osób używających substancji psychotropowych i osób z problemem alkoholowym), tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  zapewnia poradnictwo terapeutyczne świadczone przez NZOZ Poradnię Terapii Uzależnień w formie indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób skierowanych przez PCPR.
 11. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wsparcie, pomoc psychologiczna, informacje o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej,  adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel.  800 120 002 Bezpłatna infolinia, pn. – sob. godz. 8.00-22.00, ndz. i święta godz. 8.00-16.00, e-mail: www.niebieskalinia.info, biuro@niebieskalinia, pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej.

 

Poradnictwo dla bezrobotnych, doradztwo zawodowe 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo dla bezrobotnych tj. w ramach edycji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z doradcą zawodowym.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy doradztwo zawodowe  dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 3. Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia, pod tym numerem udzielane są informacje o usługach urzędów pracy, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne – Urząd Pracy ul. Ciepła 20, 15 – 472 Białystok, tel. 19 524
  (z Polski), pn. – pt godz. 8.00 – 18.00, www.zielonalinia.gov.pl, biuro@zielonalinia.gov.pl

 

Poradnictwo psychologiczne

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo psychologiczne tj. w ramach edycji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z psychologiem.
 2. Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych, konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze) świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień
  i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko w poniedziałek w godz. 12.00 – 14.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: cpuis@gizycko.pl.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem  tel. 87 429 10 89 świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie –świadczy poradnictwo psychologiczne, tel. 87 4218030.
 5. Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ), kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze, Fundacja ITAKA, skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66, tel. 800 70 2222 bezpłatna infolinia, 24 godz. przez 7 dni w tygodniu, www.liniawsparcia.pl, e-mail: porady@liniawsparcia.pl

 

Poradnictwo pedagogiczne

 1. Poradnictwo pedagogiczne  w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.30 – 17.30 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: cpuis@gizycko.pl.
 2. W placówkach szkolnych na terenie gminy Wydminy działają pedagodzy szkolni – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  tel. 87 4210028.
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie świadczy poradnictwo pedagogiczne tel. 87 4218030.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy pomoc pedagogiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.

 

Poradnictwo prawne, w tym pracy i podatkowe

 1. Kompleksowa pomoc prawna dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00, w środę w godz. 15.00 – 18.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: cpuis@gizycko.pl.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 – świadczy poradnictwo prawne realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
  i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony prawa lokatorów dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 3. Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), porady z zakresu prawa pracy, Główny Inspektor Pracy, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, tel. 22 391 82 15, tel. 801 002 006 (dla tel. stacj.), tel. 459 599 000 (dla tel. kom.), www.bip.pip.gov.pl, e – mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
 4. Krajowa Informacja Skarbowa, informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza, etc.,  ul. Teodora Sixta 17, 43 – 300 Bielsko – Biała, tel. 801 055 055 (z tel. stacjonarnych), tel. 22 330 03 30 (z tel. komórkowych),  koszt zgodnie z taryfą operatora pn. – pt godz. 07.00 – 18.00, www.kis.gov.pl, e-mail Kancelarii: kancelaria.kis@mf.gov.pl

 

Porady z zakresu pomocy społecznej

Świadczą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.

 

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

            Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej „SAPERE AUDE” ul. Kopernika 7 11-500 Giżycko

Pomoc udzielana jest w formie m. in.: prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, materialno-rzeczowej

 

Interwencja Kryzysowa

 1. W ramach interwencji kryzysowych na terenie Gminy Wydminy działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach.
 2. Centralne Zarządzanie Kryzysowe, Monitorowanie bezpieczeństwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, całodobowy dyżur (22) 361 69 00, (22) 785 700 177, e – mail: dyzurny@rcb.gov.pl, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/ , poczta@rcb.gov.pl, dla osób: świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.

 

Prawo konsumenckie

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – zakres: poradnictwo konsumenckie. Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Giżycko, miasta i gminy Ryn oraz gminy Wydminy, Kruklanki, Miłki. Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58 w. 52.
 2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ochrona prawa konsumenckich, UOKiK Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów) tel. 801 440 220, 22 290 89 16, Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, pn. – pt godz. 8.00 – 18.00, https://www.uokik.gov.pl, e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Ochrona prawa obywatelskich, Biuro RPO, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. 800 676 676, połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych, pon. godz. 10-18.00, wt.-pt. godz. 8.00 – 16.00, https://www.rpo.gov.pl, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona prawa pacjenta, Biuro RPP, ul. Młynarska 46, 01 -171 Warszawa, tel. 800 190 590 – bezpłatna infolinia, zapisy na poradę osobistą:  rezerwacja@rpp.gov.pl lub (22) 532 82 43, pn.-pt godz. 8.00 – 20.00, https://www.bpp.gov.pl, e- mail: kancelaria@rpp.gov.pl. 

 

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona prawa dziecka, Biuro ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, tel. (22) 583 66 00, Biuro czynne pn. – pt w godz. 08.15-16.15, Bezpłatna infolinia tel. 800 121 212 w godz. 8.15 – 20.00 (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie a doradcy oddzwonią), Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl,  https://brpd.gov.pl.

 

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych, Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02 -001 Warszawa, Ubezpieczenia gospodarcze tel.  (22) 333 73 28, pn. –pt. godz. 8.00 – 18.00, ubezpieczenia społeczne, OFE, ZUS tel. (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27 pn.-pt. godz. 11.00 -15.00, ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego tel.  (22) 333 73 25 pn.-pt. godz. 8.00 -16.00, porady dla osób ubezpieczonych i wsporze dotyczącym ubezpieczeń, porady e – mail: porady@rf.gov.pl, biuro@rf.gov.pl, https://rf.gov.pl/kontakt. 

 

Część II

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku, znajdujący się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5  prowadzony przez Powiat Giżycki działa w poniedziałek w godz. 8.00 -12.00, we wtorek w godz. 8.00 -12.00, w środy w godz. 11.30 -15.30, w czwartek w godz. 8.00 – 12.00, w piątek
w godz. 8.00 – 12.00. Zapisy na wizyty odbywają się pod numerem 87 –  4291089. Punkt usytuowany w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
strona internetowa: http://pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=191 , e-mail: sekretariat@pcprgizycko.pl

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową pod nazwą: Stowarzyszenie „Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli” z siedzibą w Olsztynie zlokalizowany w 4 miejscach  
tj.: w poniedziałek w Miłkach w Ośrodku Kultury w godz. od 10.00 do 14.00, w środę Kruklankach
w Urzędzie Gminy w godz. od 9.00 do 13.00, w czwartek w Wydminach  Urzędzie Gminy
w godz. od 8.00 do 12.00, we wtorek i piątek w Rynie w Urzędzie Miasta i Gminy
w godz. od 9.30 do 13.30). Każda gmina prowadzi zapisy do nieodpłatnej pomocy prawnej odbywającej się na jej terenie: Kruklanki 87 421 70 02, Miłki 87 421 10 60, Ryn 87 429 39 60, Wydminy tel. 87 421 00 19.

Punkt usytuowany w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

strona internetowa: http://pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=191 , e-mail: sekretariat@pcprgizycko.pl

Informacje można znaleźć między innymi na stronach:

http://www.bip.miastoryn.pl/10005/Nieodplatna_Pomoc_Prawna

https://bip.ugg.pl/wiadomosci/12560/wiadomosc/471726/nieodplatna_pomoc_prawna

http://www.kruklanki.pl/pl/Nieodplatna_pomoc_prawna_dla_mieszkancow_Powiatu_Gizyckiego,11,817

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT GIŻYCKI

http://bip.wydminy.pl/80/2839/LISTA_JEDNOSTEK_NIEODPLATNEGO_PORADNICTWA_0D_0APOWIAT_GIZYCKI/

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie  uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży oświadczenie.

Listę przygotowano m. in. w oparciu o dane otrzymane z gmin z terenu Powiatu Giżyckiego. Zastrzega się, że podane informacje mogą być uzupełniane i  ulegać zmianie.

 

Załączniki

Możliwość komentowania została wyłączona.