Gala współzawodnictwa sportowego

W dniu 4 stycznia 2018 r. z rąk Starosty Powiatu Giżyckiego, p. Wacława Strażewicza, Wójt Gminy Miłki, p. Barbara Mazurczyk odebrała gratulacje dla Gminy Miłki za zdobycie VII miejsca w rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii gmin wiejskich.


Sukces Gminy Miłki to praca uczniów Zespołu Placówek Oświatowych oraz ich trenera, pana Piotra Łobodzińskiego. Ich sportowe sukcesy w roku 2017 zapewniły ZPO w Miłkach II miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko-Mazurskiego SZS w kategorii Gmin, co jest ogromnym sukcesem oraz wielką nagrodą dla nas wszystkich.

Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach otrzymał w nagrodę sprzęt sportowy, który na pewno posłuży umacnianiu pozycji ZPO oraz Gminy Miłki w świecie sportu w naszym województwie.

Lidia Popczyńska

Dodaj do zakładek Link.