MIESZKAŃCY GMINY MIŁKI

Informuję, że dnia 4 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy Miłki, pokój nr 109, pracownicy Urzędu Skarbowego w Giżycku będą służyli pomocą i informacją w zakresie rozliczania i wypełniania zeznań za 2017 r.

Będzie też prowadzony instruktaż w zakresie składania zeznań drogą elektroniczną.

Wójt Gminy Miłki

Barbara Mazurczyk

Dodaj do zakładek Link.