ANKIETA – ROZWÓJ LOKALNY 2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rozwoju Państwa gminy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania Planu Działania dla obszaru ełckiego (obejmującego Ełk i 10 sąsiadujących gmin). Plan ma być częścią realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pozwolić na przełamanie barier rozwojowych tego obszaru.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim: tel./fax: +48(22) 826-21-68. e-mail: euroreg@uw.edu.pl

Dziękujemy z udział w badaniach!
Zespół EUROREG (Uniwersytet Warszawski) oraz IGiPZ (Polska Akademia Nauk)

LINK DO ANKIETY

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.