Rolniczy Handel Detaliczny – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Ulotka informacyjna nr 2.

Uwaga ! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 listopada 2018 r. podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2242). W związku z tym, 1 stycznia 2019 r. zmienią się niektóre przepisy dotyczące Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD).

Co się zmieni?

  1. Nastąpi poszerzenie możliwości zbywania żywności wyprodukowanej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego o sprzedaż dla podmiotów takich jak sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnym charakterze. Zbywanie żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będzie mogło się odbywać pod warunkiem, że zakłady te będą zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.
  2. Pojawi się zachęta podatkowa w celu zwiększenia liczby producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania sposobem domowym produktów rolnych. W tym celu ustawa umożliwi skorzystanie ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 71a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umożliwi opodatkowanie 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych, określonych w art. 20 ust. 1c tej ustawy, uzyskiwanych przez producentów rolnych niezależnie od sposobu sprzedaży przetworzonych produktów rolnych oraz rodzaju nabywcy tych produktów.
  3. Kwota przychodów uzyskanych z Rolniczego Handlu Detalicznego zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie podwyższona z 20 000 zł do 40 000 zł rocznie.
Dodaj do zakładek Link.