OWES EŁK zaprasza na szkolenia otwarte

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na cykl dwóch jednodniowych szkoleń otwartych.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Terminy szkoleń

  • 9 lutego 2019 –  Podstawy księgowości w podmiocie ekonomii społecznej
  • 16 lutego 2019 – Skąd wziąć pieniądze na działania: pisanie projektów, działalność odpłatna, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych

Szkolenia odbędą się w Ełku, przy ul. Małeckich 3 lok. 36.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Zakres tematyczny szkoleń

Podczas szkoleń zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

  • podstawy prawne prowadzenia księgowości,
  • struktura przychodów i kosztów oraz plan kont,
  • obowiązki sprawozdawcze w podmiotach ekonomii społecznej,
  • źródła przychodów w organizacjach pozarządowych,
  • działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowej.

Szczegółowe programy szkoleń znajdują się poniżej (w załączonych dokumentach).

Rekrutacja

Na każde ze szkoleń prowadzona jest oddzielna rekrutacja:

  • Podstawy księgowości w podmiocie ekonomii społecznej – na zgłoszenia czekamy do 7 lutego br. do godz. 12.00
  • Skąd wziąć pieniądze na działania: pisanie projektów, działalność odpłatna, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych – na zgłoszenia czekamy do 14 lutego br. do godziny 12.00.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: edukacja@adelfi.pl  lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk.

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.