Ważne!

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że zaplanowane od 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów
z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych.

W związku z powyższym w środę 27 lutego 2019 r. czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet (ePUAP) o dowód osobisty. Usługa ta zostanie ponownie włączona 4 marca.

W piątek 1 marca 2019 r. od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin pracy Urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód można składać tego dnia maksymalnie do godz. 11.30.

 

INFORMACJA E-DOWODY OSOBISTE

W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 60) od dnia 4 marca 2019r. każda osoba uprawniona do posiadania dowodu osobistego będzie mogła złożyć wniosek o wydanie nowego e-dowodu.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość oraz jego obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, będzie można używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwiał będzie:

– logowanie do portali administracji publicznej (np. ePUAP);

– elektroniczne podpisywanie dokumentów(podpis osobisty);

– korzystanie z automatycznych bramek granicznych, np. na lotniskach;

Wszelkie dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu można znaleźć na stronie: www.edowod.gov.pl

Dodaj do zakładek Link.