Internet w każdym domu

NEXERA – hurtowy operator sieci dostępowej, jest jednym z największych uczestników POPC programu, którego celem jest zlikwidowanie w Polsce tzw. „białych plam NGA”, czyli obszarów, w których nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) IRIS Telecommunication Poland Sp. z o. o., uczestniczy w projektowaniu oraz budowie sieci światłowodowych w trzynastu regionach Polski centralnej i północno-wschodniej. Infrastruktura sieci światłowodowych pozwoli na doprowadzenie zaawansowanych technologicznie łączy szerokopasmowych o prędkościach transmisji powyżej 100 Mb/s w województwach łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Dostawcy usług detalicznych (ISP):

• otwarty dostęp do sieci światłowodowej na atrakcyjnych i równych dla wszystkich ISP warunkach
• oferta NEXERY dostosowana do potrzeb ISP
• trwała i przyszłościowa technologia (FTTH GPON) oferująca wysokie przepływności i jakość usług przez wiele lat

Gospodarstwa domowe:

• nowoczesna sieć zapewniająca najwyższą jakość usług przez wiele lat
• wysokie przepływności danych (minimum 100 Mb/s)
• możliwość wyboru usług z oferty wielu dostawców działających na sieci NEXERA
• nieuciążliwa zmiana dostawcy usługi – raz zbudowana sieć FTTH nie wymaga nowego okablowania przy zmianie dostawcy usługi

Szkoły

• wszystkie szkoły na obszarach objętych projektem uzyskają dostęp do Internetu
• OSE zapewni uczniom możliwość bezpłatnego korzystania z bardzo szybkiego Internetu
• możliwość stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych
• możliwość rozwijania przez uczniów kompetencji cyfrowych (np. nauka programowania), co pozwoli na lepsze przygotowanie do wyzwań rynku pracy

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.