AKTYWNA MŁODZIEŻ Z MIŁEK WYRÓWNUJE SWOJE SZANSE

W 2001 r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”, który jest kontynuowany do dzisiaj.  Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Bowiem wszechstronne umiejętności społeczne to cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

Na 313 wniosków projektowych, które wzięły udział w ostatniej edycji konkursu dofinansowano 97 projektów z 16 województw. W tym projekt miłkowskiej młodzieży, noszący nazwę ,,ZA 5 MINUT XXI WIEK”. W projekcie bierze udział dwanaście młodych osób z Gminy Miłki w wieku od 13 do 19 lat. Wspierani są przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę Gminną w Miłkach.  Projekt jest realizowany od stycznia do czerwca bieżącego roku.

Tematem wiodącym projektu „ZA 5 MINUT XXI WIEK” jest stworzenie przez młodzież  filmów edukacyjnych, które w niestandardowy sposób mają ukazać problemy, np.: agresję, uzależnienia, problematykę ekologiczną… Pomysł młodzieży jest  odwzorowaniem  działań ich idola, Youtubera ,,Reżyser Życia”, który w nietuzinkowy sposób przedstawia problemy społeczeństwa, wzruszając często do łez. Liderami projektu  jest sama młodzież, która po przeprowadzeniu niezbędnych działań, polegających na tworzeniu, zaplanowaniu, zorganizowaniu oraz wdrożeniu w życie kolejnych etapów projektu, stworzy 5  filmów, odpowiadających na   potrzeby społeczeństwa.
Uczestnicy  chcą poprzez projekcję swoich filmów  zmotywować społeczeństwo do zmiany myślenia,  aby ludzkość weszła   w XXI wiek z nowymi wartościami, do czego nawiązuje nazwa projektu.

Aktorami filmów będą uczestnicy projektu, którzy po poznaniu gry aktorskiej i sztuki pisania scenariuszy podczas wyjazdu warsztatowego   do Wytwórni Filmów,  samodzielnie zajmą się również ich obróbką. Podczas wyjazdu odkryją tajniki tworzenia filmów, obsługi kamery, programu do montażu oraz  odwiedzą  studio telewizyjne. Być może uda się odwiedzić ,,Telewizję śniadaniową”.
W projekcie przewidziane jest spotkanie z grupą młodzieży, która brała  już udział w programie „Równać Szanse” i wymiana doświadczeń. Wyjazdy i spotkania młodzież zorganizuje samodzielnie, badając starannie rynek ofert. Przebywanie młodzieży w dużym mieście, poznanie aplikacji wspomagających poruszanie się po nim, czy nawet obsługa biletomatów, rozwinie w młodzieży poczucie bezpieczeństwa oraz wzrost pewności siebie podczas kolejnych wypraw. Premiera filmowa i projekcje w miłkowskich szkołach, Ośrodku Kultury i  Bibliotece Gminnej przewidziane jest na czerwiec 2020 r. 

Młodzi ludzie podczas realizacji projektu będą mieli możliwość zauważyć swoje słabe i mocne strony. Sprawdzić w praktyce, co faktycznie im wychodzi lepiej, a nad czym muszą popracować. Wyjdą poza schemat swoich codziennych obowiązków, stawiając czoła nowym wyzwaniom. Zdobędą umiejętność komunikowania się i pracy w grupie, zintegrują się, poznając kolegów i samych siebie.  Nawiążą nowe relacje z młodymi ludźmi, środowiskiem lokalnym i ważnymi osobami oraz instytucjami. Nauczą się odpowiedzialności za swoje decyzje. Doświadczą nowych wrażeń, które może staną się pasją i podejmą próbę jej kontynuacji z silną wiarą we własne możliwości.

Miłkowska młodzież chcąc pochwalić się swoim udziałem w projekcie, odwiedziła Panią Wójt Gminy Miłki oraz udała się z informacją do dyrekcji swoich szkół. W planie mają odwiedzić radnych podczas sesji  w Urzędzie Gminy Miłki, radę senioralną oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

(wmd)
Dodaj do zakładek Link.