K O M U N I K A T

Urząd Gminy w Miłkach zamknięty dla interesantów


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce podjęto decyzję o zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Miłkach.

Urząd Gminy będzie nieczynny dla interesantów od dnia 16 marca do dnia 10 kwietnia. Urzędnicy będą nadal pozostawali na swoich stanowiskach pracy w urzędzie.

Kontakt z pracownikami urzędu jest możliwy przede wszystkim telefonicznie bądź elektronicznie. Stale działa poczta elektroniczna oraz tradycyjna.

Kontakty do poszczególnych pracowników urzędu są telefoniczne pod dostępnymi numerami telefonów.

Gospodarka przestrzenna 875559057
Edukacja, kultura i sport 875559069
Ochrona Środowiska i zarządzanie mieniem 875559060
Inwestycje i rozwój gminy 875559058
Obsługa Rady Gminy oraz Fundusz Sołecki 875559063
Gospodarka komunalna 875559059
Sekretarz Gminy, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 875559061
Kadry, działalność gospodarcza 875559068
Podatki, opłaty lokalne 875559055
875559056
Księgowość 875559065
875559066
Zastępca Wójta Gminy 875559054
Administrator Systemu Informatycznego 875559051
Wójt Gminy 875559052
Skarbnik Gminy 875559064

Interesanci będą przyjmowani w wyznaczonych miejscach tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Przed Urzędem Gminy w Miłkach wystawiono urnę, do której będzie można wrzucać wszelkie wnioski, pisma, interpelacje, zapytania i inne sprawy. Urna będzie opróżniana, a dokumenty będą opatrzone rzeczywistą datą wpływu.

Przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

Dodaj do zakładek Link.