Rekrutacja do projektu unijnego

Prowadzimy rekrutację do projektu unijnego w którym mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu Giżyckiego. Projekt skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia, które nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej. W ramach projektu uczestnicy zostaną przeszkoleni w wybranym przez siebie zawodzie i skierowani na staże. Osoby uczestniczące w okresie szkoleń i staży otrzymują stypendium, refundujemy również koszty dojazdów, opieki nad dziećmi. W trakcie zajęć uczestnicy mają również zapewiony catering i wszelkie materiałybiurowe. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Giżycku, w siedzibie firmy Uniwers, ul. Wodna 4, oraz pod numerami telefonów: 509005045, 514333191

Dodaj do zakładek Link.