Bezpłatny webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA

Szanowni Państwo,

 w dniu 9 lipca 2020 roku o godz. 12.00 Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza wszystkich beneficjentów oraz osoby zainteresowane programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR na spotkanie online pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”.

Pomysł szkolenia jest inicjatywą szerokiej współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Projekt został objęty patronatem  instytucji zarządzających: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Szkolenia będą prowadzone przy udziale Prezesa ARiMR, ekspertów z departamentów merytorycznych Centrali tj. DDP i DDI, przy ścisłej współpracy z Dyrektorami OR ARiMR w ramach wymienionych województw oraz w obecności współorganizatorów.

Tematy, które zostały  zaplanowane  do przedstawienia na webinarium to przede wszystkim projekty inwestycyjne i premiowe:
– Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);
– Restrukturyzacja małych gospodarstw;
– Premie dla młodych rolników;
– Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;
– inne tematy dotyczące danego województwa.

Szkolenie będzie transmitowane na żywo (live-streaming) wraz z możliwością prowadzenia czatu oraz udzielania odpowiedzi na zdawane pytania przez ekspertów z DDP i DDI, Wody Polskie.

Przekazuję link aktywacyjny:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0ocemrqTgoG92tqKuzuFPpwRIJIrGD6851

Po najechaniu na link do szkolenia bądź skopiowaniu linka do dowolnej przeglądarki uczestnik zostanie  przekierowany do szkolenia w aplikacji ZOOM, które będzie aktywne dopiero w dniu szkolenia.

Ponadto informuję, że w webinarze mogą wziąć udział:
– osoby, które już posiadają konto w aplikacji ZOOM
– osoby, które nie posiadają konta i nie chcą go utworzyć

W załączeniu przesyłam również krótki instruktaż obsługi aplikacji ZOOM, na wypadek pytań zainteresowanych.

Dodatkowo informuję, że: 

Spotkania on-line, z uwagi na  zakres terytorialny, możliwości techniczne oraz liczbę uczestników zostały podzielone i zaplanowane w kilku etapach, w podziale na województwa:

1- etap  (07.07.2020)
dolnośląski
– opolski
– śląski
– małopolski
– podkarpacki

2- etap (08.07.2020)
– lubelski
– świętokrzyski
– łódzki
– wielkopolski

3- etap (09.07.2020)
– mazowiecki
– kujawsko-pomorski
– warmińsko-mazurski
– podlaski

4- etap (10.07.2020)
– zachodniopomorski
– pomorski
– lubuski

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.