DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne podziękowania za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju szkoły oraz trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Dziękuję za podjęcie wyzwania jakim jest pełnienie misji nauczyciela. Niech Wasza wiedza oraz pasja spotyka się z uznaniem i szacunkiem uczniów, by była dla nich inspiracją do własnego rozwoju i poszukiwań.

 Życzę spełnienia w pracy z dziećmi i młodzieżą, radości odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków oraz twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań.

 Życzę Państwu wielu osiągnięć i satysfakcji przy realizacji celów zawodowych i prywatnych.

Wójt Gminy Miłki

Barbara Mazurczyk

Dodaj do zakładek Link.