„PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI ” ZAKOŃCZONE

„PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI ” ZAKOŃCZONE.

Gmina Miłki przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych od listopada 2019 r. realizowała projekt  grantowy „Planowanie z Mieszkańcami” dotyczący przystąpienia do pracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Miłki, obręb geodezyjny Miłki, gmina Miłki. 

Efektem działań było powstanie Indywidualnego Planu Konsultacji obejmującego IV etapy: diagnoza, informowanie, zasięganie opinii oraz informacja zwrotna. Konsultacje prowadzone były przy pomocy różnych technik. Odbył się spacer badawczy, spotkania konsultacyjne,  funkcjonowały mobilne punkty konsultacyjne, otwarto stały punkt konsultacyjny, konsultacje internetowe przy użyciu portalu stacja-konsultacja.

Największym zainteresowanie cieszyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w którym udział wzięło 35 osób. Ostatecznie ze spotkań skorzystało 45 osób,  spacerze badawczym 7 osób, zebrano około 20 uwag i opinii oraz pozostawiono 8 opinii na portalu stacja-konsultacja.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną okres realizacji projektu został wydłużony do grudnia 2020.  Wszystkie działania odbywały się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Dziękujemy za udział oraz zaangażowanie sołectwa Miłki którego dotyczyły konsultacje oraz zapraszamy do udziału w dalszym procesie planistycznym.

Dodaj do zakładek Link.