Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 w ramach PO Ryby 2014-2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się w załączeniu oraz na naszej stronie internetowej www.mazurylgr.pl (http://www.mazurylgr.pl/nabor-nr-1-2021/)

Jednocześnie informujemy, że w treści ogłoszenia o naborze wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020 nr 1/2021 pojawiła się błędna nazwa przedsięwzięcia nr 1.2.2.Prawidłowa nazwa przedsięwzięcia, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” brzmi: Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego.
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy do korzystania z doradztwa pracowników Biura w Ogonkach i w Wilkasach dot. prowadzonego naboru.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.