I N F O R M A C J A

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną od dnia 20 marca 2021 r. wprowadzono na terenie całego kraju nowe obostrzenia.

Na podstawie art. 21 § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: ” Do dnia 9 kwietnia 2021 r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom”.

Urząd Gminy w Miłkach informuje, iż od dnia 22 marca 2021 r. wstrzymuje przyjęcia interesantów.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie, pocztą internetową (e-mail) lub poprzez ePUAP. Przy wejściu do budynku urzędu umieszczona została skrzynka na korespondencję.

Dane kontaktowe:

stanowisko pracy

nr telefonu

adres e-mail

Sekretariat Urzędu Gminy

87 421 10 60
87 421 10 84

urzad@gminamilki.pl

Wójt Gminy

87 555 90 52

wojt@gminamilki.pl

Zastępca Wójta Gminy

87 555 90 54

b.zukowski@gminamilki.pl

Skarbnik Gminy

87 555 90 64

skarbnik@gminamilki.pl

Sekretarz Gminy, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

87 555 90 61

r.kuncer@gminamilki.pl

Administrator Systemu Informatycznego

87 555 90 51

informatyk@gminamilki.pl

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

87 555 90 62

a.grajewska-sudyn@gminamilki.pl

Ochrona Środowiska i zarządzanie mieniem

87 555 90 60

b.kolodko@gminamilki.pl

Gospodarka komunalna

87 555 90 59

a.kosiba@gminamilki.pl

Podatki, opłaty lokalne

87 555 90 55
87 555 90 56

d.tytla@gminamilki.pl
e.gorecka@gminamilki.pl

Obsługa Rady Gminy oraz Fundusz Sołecki

87 555 90 63

radagminy@gminamilki.pl

Kadry, działalność gospodarcza

87 555 90 68

m.gujda@gminamilki.pl

Gospodarka przestrzenna

87 555 90 57

k.macina@gminamilki.pl

Księgowość

87 555 90 65
87 555 90 66

a.trynkiewicz@gminamilki.pl
m.kogut@gminamilki.pl

Inwestycje i rozwój gminy

87 555 90 57

k.macina@gminamilki.pl
r.sztemberg@gminamilki.pl

Edukacja, kultura i sport

87 555 90 69

r.sztemberg@gminamilki.pl

Zgodnie z art. 21 § 4 w/w rozporządzenia do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, zlicza się w szczególności sprawy z zakresu:
– rejestracji stanu cywilnego,
– ewidencji ludności i dowodów osobistych;
– pomocy społecznej;
– świadczenia usług komunalnych;
– budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;
– ochrony środowiska.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ NOSZENIA MASECZEK, DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU.

Przepraszamy za utrudnienia związane z wprowadzonymi zmianami.

Wójt Gminy Miłki
/-/ Barbara Małgorzata Mazurczyk

Dodaj do zakładek Link.