Nowa inicjatywa z myślą o Kołach Gospodyń Wiejskich

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OGŁASZA PIERWSZĄ EDYCJĘ KONKURSU „GRANTY MARSZAŁKA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W 2021 ROKU”.

Wnioskodawcami mogą być gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie z Warmii i Mazur, które nawiążą współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich z tej samej miejscowości.

Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego zapisane w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.

Środki mogą przeznaczone być na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich (sprzęt AGD, namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i innych wytwarzanych produktów) oraz zakup strojów ludowych i regionalnych. Dotacja nie obejmuje z kolei zakupu materiałów do bieżącej produkcji (np. artykuły żywnościowe), artykułów jednorazowego użytku, usług (poza niezbędnymi związanymi z transportem i montażem zakupionych sprzętów), stołów, krzeseł, foteli, kanap, komputerów, telewizorów, drukarek, ksero czy wyposażenia łazienek.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 100 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Każda gmina musi zagwarantować co najmniej 20 proc. kosztów całkowitych i może złożyć tylko jeden wniosek. Ma na to czas do 7 maja 2021 roku.

– Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Działają we wszystkich województwach, powiatach i gminach w kraju – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Cieszy nas, że w ostatnich latach nastąpiła masowa reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich. Po latach zapomnienia coraz częściej zakładane są nowe lub dynamicznie reaktywują się stare koła. Kobiety wiejskie mają na uwadze zwiększone możliwości odnowy wsi i aktywizacji społeczeństwa wiejskiego. Ich aktywność przejawia się w kultywowaniu tradycji, rozwijaniu różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu jak największego udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku wakacyjnego. Pielęgnują tradycję i jednocześnie budują nowy obraz aktywnego społeczeństwa, sięgając skutecznie po środki finansowe na realizację planów i zamierzeń w swoich małych ojczyznach.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
– Regulamin konkursu
– Formularz wniosku
– Wzór umowy
– Procedura zmiany umowy
– Wzór sprawozdania

 

Źródło: Wrota Warmii i Mazur – Regionalny portal informacyjny – Nowa inicjatywa z myślą o Kołach Gospodyń Wiejskich (warmia.mazury.pl)

Dodaj do zakładek Link.