Afrykański pomór świń (ASF) – profilaktyka

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

ASF jest zagrożeniem zarówno dla dużych, jak i małych gospodarstw.

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

 • wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
 • nagłe padnięcia świń;
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
 • duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
 • biegunka, często z domieszką krwi.

 Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń ?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

JAK ZAPOBIEGAĆ? CO JEST WAŻNE? 

 • Bioasekuracja
 • Wprowadzanie zwierząt do gospodarstwa, ich zakup – wyłącznie sztuk oznakowanych i pochodzących z pewnego źródła/gospodarstwa, zarejestrowanego w ARiMR i będącego w rejestrach Powiatowego Lekarza Weterynarii !
 • Zgłaszanie do lekarza weterynarii wolnej praktyki i do Powiatowego Lekarza Weterynarii przypadków padnięć świń i podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej w stadzie świń, przechowywanie ewidencji leczenia zwierząt.
 • Bieżąca aktualizacja stanu świń w księdze rejestracji i w ARiMR.
 • Przekazywanie padłych zwierząt do unieszkodliwiania w zakładach utylizacyjnych

 

 PODSTAWA TO BIOASEKURACJA

 1. szczelne ogrodzenie gospodarstwa i zabezpieczenie chlewni przed osobami postronnymi oraz dzikami i zwierzętami domowymi,
 2. karmienie świń paszą zabezpieczoną przez dostępem zwierząt dzikich i domowych,
 3. używanie słomy na ściółkę składowanej w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 90 dni przed jej wykorzystaniem,
 4. karmienie świń zielonką lub ziarnem składowanym w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni przed wykorzystaniem,
 5. zabezpieczenie wjazdu/wejścia na teren gospodarstwa i wejść do budynków inwentarskich poprzez wyłożenie mat dezynfekcyjnych nasączonych odpowiednio środkiem dezynfekcyjnym,
 6. używanie odzieży ochronnej oraz butów ochronnych, odrębnych dla każdego obiektu, w którym przetrzymywane są świnie,
 7. bieżące odkażanie i oczyszczanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń,
 8. nie wnoszenie na teren gospodarstwa utrzymującego świnie: zwłok dzików, tusz dzików i ich części, oraz sprzętu mogącego mieć kontakt z dzikami,
 9. rejestrowanie środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestrowanie wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 10. odkażanie kół pojazdów wjeżdżających do gospodarstwa (w szczególności związanych z produkcją świń: dostawcy świń, odbiorcy świń, odbiorcy padliny, dostawcy paszy, lekarze weterynarii, przedstawiciele handlowi),
 11. obsługą świń powinny zajmować się wyłącznie osoby, które nie mają kontaktu z dzikami, nie uczestniczą w polowaniach, nie zajmują się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach a przed wejściem do chlewni myją i odkażają ręce oraz obuwie,
 12. nie skarmianie świń odpadkami żywnościowymi, tzw. „zlewkami”.
 13. zabezpieczenie przed gryzoniami budynków, w których utrzymywane są świnie, pasza i ściółka oraz zwalczanie gryzoni,

ODSZKODOWANIE 

PRZYSŁUGUJE

ze środków budżetu państwa za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń.

 

NIE PRZYSŁUGUJE

Gdy posiadacz:

 • nie zastosował się do przepisów identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • nie powiadomił o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej
 • nie zastosował się do zakazów i nakazów zawartych w decyzjach i rozporządzeniach Powiatowego Lekarza Weterynarii i Wojewody,
 • wprowadził do swojego gospodarstwa zwierzę nieoznakowane, lub o którym wiedział, że jest chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.