• Znajdujesz się tutaj:

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z województwa warmińsko mazurskiego do przyłączenia się do SIECI KGW

Głównym celem projektu jest utworzenie wojewódzkiej sieci Kół Gospodyń Wiejskich jako forum współpracy i silnej marki KGW w regionie. Dla KGW, które przyłączą się do sieci zaplanowano cykl edukacyjny w ramach Akademii KGW, otwarte szkolenia, spotkania, doradztwo, kompleksowe wsparcie merytoryczne, pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych, animacje, udział w tworzeniu marki KGW województwa warmińsko-mazurskiego.
Szczegóły dotyczące projektu oraz regulamin i formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie internetowej www.mocnasiec.terazmy.org w zakładce „O projekcie → Dokumenty do pobrania”. Na stronie znajdziecie zarówno informacje dotyczące poszczególnych działań projektowych, jak również aktualne informacje związane z działalnością Kół w całej Polsce.
Zachęcamy również do polubienia fanpage projektu na www.facebook.com/mocnasiec mocnasiec, gdzie na bieżąco pojawiać się będą wszelkie nowości sieciowe.
Przyłączając się do Sieci razem zbudujemy silne partnerstwo, które przyczyni się do wzrostu potencjału i profesjonalizacji KGW w województwie warmińsko-mazurskim.
Projekt pn. „MOCna SIEĆ” jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodaj do zakładek Link.