Promesy

Dnia 28 maja w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka poświęcona przekazaniu promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Czternaście jednostek OSP woj. warmińsko-mazurskiego w tym OSP Miłki otrzymało dofinansowanie. Miłki dostały kwotę 430 tys. zł., która pokryje ok. 50% kosztu zakupu samochodu.

Kolejny sukces Gminy Miłki.

17 czerwca w m. Kamionek woj.warmińsko-mazurskie Wojewoda Artur Chojecki wspólnie z Wiceministrem MSWiA Błażejem Poboży wręczył 47 gminom popegeerowskim promesy w ramach Rządowego Programu Funduszy Inwestycji Lokalnych promesy na inwestycje w tych miejscowościach. Gmina Miłki otrzymała 800000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w Konopkach Nowych.

Dziękuję Senator RP Małgorzacie Kopiczko za wsparcie działań naszej gminny, dziękuję za zaangażowanie na rzecz mieszkańców naszego województwa i naszej Małej Ojczyzny. Liczymy na dalszą pomoc rządu miejscowościom popegeerowskim i ich mieszkańcom.

Dodaj do zakładek Link.