• Znajdujesz się tutaj:

Kampania informacyjna Europejskiego Urzędu Pracy nt. praw pracowników sezonowych w UE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w czerwcu br. Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą  Rights for all seasons – Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października br.

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom. Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE.

W kampanię zaangażowane są państwa członkowskie UE, a także Komisja Europejska, Europejska platforma do walki z pracą nierejestrowaną, sieć EURES (Europejska Sieć Służb Zatrudnienia) oraz partnerzy społeczni z tych państw.

Dodaj do zakładek Link.