Narodowy Spis Powszechny 2021 – dyżury rachmistrza spisowego

Szanowni Mieszkańcy!
W czwartek (23 września) w świetlicy wiejskiej w Rydzewie dyżur pełnić będzie rachmistrz spisowy – zapraszamy wszystkich, którzy się jeszcze nie spisali. Ponadto rachmistrz będzie pełnił też dyżur w sobotę (25 września) od godziny 12 w Urzędzie Gminy Miłki w pokoju numer 1.

Narodowy Spis Powszechny 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 jest obowiązkowy, a odmowa wzięcia w nim udziału skutkuje nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Dodatkowo tym, którzy udzielą odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Dodaj do zakładek Link.