NPP-punkt w Giżycku, porady w trybie zdalnym

Informuję, że w okresie 10.01.2022r. – 28.02.2022r. porady prawne w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej Punkt w Giżycku, odbywały się będą w trybie zdalnym.

Z poważaniem
Małgorzata Kulik
z-ca dyrektora PCPR w Giżycku

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.