• Znajdujesz się tutaj:

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w Gminie Miłki

Wójt Gminy Miłki zaprasza do złożenia ofert .

Więcej informacji w załącznikach oraz

https://bip.gminamilki.pl/10013/Otwarte_Konkursy_Ofert/

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.