• Znajdujesz się tutaj:

Informacja w sprawie przyjęcia uczniów do szkół średnich na terenie Giżycka

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przesyłam komunikat i ankietę dotyczące przyjmowania
cudzoziemców, którzy chcą podjąć naukę w jednej ze szkół średnich na terenie
Giżycka.
Chętne do podjęcia nauki osoby w wieku 16 - 18 lat powinny po zapoznaniu się
z treścią komunikatu wypełnić ankietę z którą należy udać się do konkretnej
szkoły.
W przypadku pytań i wątpliwości z Państwa strony proszę o bezpośredni
kontakt.

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Należyty
z-ca dyrektora
Powiatowego Zespołu Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych
ul. Smętka 7; 11-500 Giżycko
te. 87 429 94 35; 664 41 27 39

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.