Konsultacja społeczne LSR

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” zapraszamy na konsultacje społeczne dot. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2029. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury 22 sierpnia br. o godz. 15.00.

 

Zebrane podczas konsultacji informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także będą miały wpływ na zmieniające się potrzeby na obszarach wiejskich.

 

Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby lokalnej społeczności.

 

Opinie i uwagi uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów oraz przygotowania nowej, odpowiadającej potrzebom, strategii na lata 2023-2029.

Decydujmy RAZEM

Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy !!!

Dodaj do zakładek Link.